Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Intencje MI na listopad i grudzień 2018

Aneta Gierbuszewska   

Listopad: Aby świadectwo życia rycerzy Niepokalanej było dla wszystkich ludzi nieustannym wezwaniem do świętości.

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię, wiele jest serc, które czekają wciąż". To są słowa starej, bardzo popularnej piosenki. Słowa, które nie straciły nic na swojej autentyczności. I często nie chodzi wcale o wyjazd do dalekich krajów, aby tam głosić Chrystusa. Najczęściej chodzi o ludzi wokół nas. Jednakże, aby nasze słowa były autentyczne, muszą być pokryte czynami. "Nie mów ludziom o Bogu, kiedy nie pytają, ale żyj tak, by zaczęli pytać" - mówił św. Jan Maria Vianney. Nasze życie ma być żywą Ewangelią, nasze życie ma pokazywać innym, że jedyną właściwą drogą jest Jezus, że wszyscy mamy być świętymi. Bo świętość nie jest domeną nielicznych, ale zadaniem wszystkich ludzi. Każdy z nas może być jak św. Maksymilian czy św. Jan Paweł II. Być może jesteśmy jedyną Biblią, którą świat jeszcze czyta.

Grudzień: Aby Rycerstwo Niepokalanej było zdolne przekazywać wszystkim ludziom piękno i znaczenie macierzyństwa Maryi.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie". Macierzyństwo... Czas, który powoduje wielką zmianę w życiu kobiety. Dla Maryi był to tym szczególniejszy czas, że była Matką samego Boga. Ile pytań mogło się rodzić w głowie tej prostej Dziewczyny? No bo jak wychowywać Syna Bożego? Człowieka, który jednocześnie jest moim Stwórcą. Jak wielkie musiało być Jej zaufanie do Boga! 

Św. Maksymilian często mawiał, że jeśli nasza wola będzie zgodna z wolą Niepokalanej, to będzie ona zgodna także z wolą Boga. Nasze w = W Jej. Maryja przechowywała wiele spraw i rozważała w swoim Sercu. I to jest piękno i znaczenie Jej macierzyństwa - my także, patrząc na Nią, mamy bezgranicznie ufać Bogu i ciągle z Nim rozmawiać w swoim sercu. Tylko wtedy wypełnimy zadanie, jakie powierzył każdemu z nas. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zmieniać ten świat.

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 6(68)2018 - Intencje MI na listopad i grudzień, s. 29