Zapytaj kapłana

Jak w codzienności rozeznawać wolę Bożą? Skąd możemy mieć pewność, co jest zamysłem Pana Boga, a co naszą własną inicjatywą, nie zawsze dobrą z Jego punktu widzenia?

Spotkanie ze Słowem: styczeń-luty 2017

Nasze rozważania będą miały charakter zadań na dany tydzień, który oczywiście powinien przeciągnąć się na dalsze nasze życie. Czy chcesz się dać zaprosić na spotkanie z Jezusem i starać się zmienić swoje serce, aby zauważyć, że On – Jezus je zmienia? Jeśli tak, wejdź z Nim w relację i jak Maryja podążaj za Jego głosem, „bo słodki jest Twój głos…” – głos Jezusa.

Magia

W pierwszym numerze roku 2017 wiersz Magia Dominiki Wujkowskiej, studentki polonistyki Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Zaprenumeruj juz dziś! Zamknij