O nas

Karol Wojtyna

Jesteś młody wiekiem i duchem?

Chcesz, żeby ten świat stawał się coraz lepszy – bardziej ludzki?

Znasz już Jezusa Chrystusa, czy poznaliście się dopiero co?

Uczysz się, studiujesz, pracujesz…?

 

„Rycerz Młodych” to Twoje pismo.

Powstał po to, żeby opowiedzieć Ci o Bogu i wyjątkowym Człowieku – Jego Matce.

Istnieje dzięki młodym wojownikom, którzy każdego dnia walczą o to, żebyśmy mogli kiedyś spotkać się w niebie.

 

Przyłącz się do nas!

  • Napisz artykuł lub świadectwo.
  • Prześlij ciekawe zdjęcie.
  • Zgłoś pomysł: O czym możemy pisać?
  • Przekaż „Rycerza” znajomemu.
  • Zaprenumeruj za dobrowolną ofiarę: dla siebie, dla kogoś, jako prezent, dla parafii, dla swoich uczniów (jeżeli jesteś np. katechetą).

Wybierz najlepszą dla siebie opcję prenumeraty:

– tradycyjnie: list na adres: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, 96-515 Teresin

– telefonicznie: 46 864 22 08; 46 864 22 90 (w godz. 7.00-15.00)

– internetowo: przez formularz na stronie: www.prenumerata.niepokalanow.pl

Dla orientacji podajemy przybliżone roczne koszty wydruku i wysyłki – 24 zł.

  • Pomódl się za Czytelników i za redakcję.

 

ISSN 1897-0699

Redakcja i skład:
O. Piotr Maria Lenart OFMConv

Współpraca:
Młodzież, osoby konsekrowane i świeckie

Za zgodą władzy duchowej


Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów bez uprzedniego powiadomienia autora.

Adres:
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
96-515 Teresin
Redakcja „Rycerza Młodych”
tel. 46 864 22 90
www.rycerzmlodych.pl
e-mail: redakcja@rycerzmlodych.pl

Konto:

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
96-515 Teresin

PKO BP 12 1020 1185 0000 4102 0012 3877