O nas

„Rycerz Młodych” pozostaje!

„Rycerz Młodych” będzie ukazywał się nadal w formie papierowej, jak dotychczas, co drugi miesiąc. Ufamy, że w nowej formie będzie docierał do Was na czas i przyniesie Wam radość i duchowy pożytek.

 

Przyłącz się do nas!

 • Napisz artykuł lub świadectwo.
 • Prześlij ciekawe zdjęcie.
 • Zgłoś pomysł: O czym możemy pisać?
 • Przekaż „Rycerza” znajomemu.
 • Zaprenumeruj za dobrowolną ofiarę: dla siebie, dla kogoś, jako prezent, dla parafii, dla swoich uczniów (jeżeli jesteś np. katechetą).
  Wybierz najlepszą dla siebie opcję prenumeraty:
  – tradycyjnie: list na adres: „Rycerz Młodych” prenuemrata, Niepokalanów, 96-515 Teresin
  – telefonicznie: 46 864 22 08 (w godz. 7.00-15.00)
  – internetowo: przez formularz na stronie: www.prenumerata.niepokalanow.pl
  – pocztą elektroniczną: redakcja@rycerzmlodych.pl
  Dla orientacji podajemy przybliżone roczne koszty wydruku i wysyłki – 25 zł.
 • Pomódl się za Czytelników i za redakcję.

ISSN 1897-0699

Redakcja i skład:
O. Piotr Maria Lenart OFMConv

Współpraca:
Młodzież, osoby konsekrowane i świeckie

Za zgodą władzy duchowej


Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmiany ich tytułów bez uprzedniego powiadomienia autora.

Adres:
Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
96-515 Teresin
Redakcja „Rycerza Młodych”
tel. 46 864 22 90
www.rycerzmlodych.pl
e-mail: redakcja@rycerzmlodych.pl

Konto:

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
96-515 Teresin

PKO BP 12 1020 1185 0000 4102 0012 3877

Zaprenumeruj juz dziś! Zamknij