Obudź mnie do wiary

Być może już nie raz podejmowałeś próbę odnalezienia prawdy o sobie, o świecie, swoim powołaniu, wybierając szkołę, kierunek studiów, przyszłego męża, żonę… Mogło się zdarzyć, że były to próby nieudane, nietrafione, nie do końca przemyślane, skutkujące życiową porażką…

Ratunek dla świata (2)

Maryja zachęca, a właściwie wzywa nas do pokuty. Powinniśmy podejmować dodatkowe trudy i wyrzeczenia jako czyny pokutne za naszych braci. Nie jest to łatwe wezwanie, nawet Apostołowie nie rozumieli tego, pamiętamy, jak Piotr chciał odwieść Jezusa od ukrzyżowania (por. Mt 16,22).

Arcydzieło Bożej mocy

Piękno przyciąga wzrok, zachwyca. Chcemy podejść bliżej do Niepokalanej, by Ją podziwiać i cieszyć się Jej obecnością i siłą. Bł. Marcelina Darowska chciała jeszcze więcej: zbliżyć się do Niej, uczyć się od najlepszej Przewodniczki, jak być blisko Boga – jak być tak promienną, radosną, spokojną, mocną jak Ona. Czy można uczyć się od Nieskalanej?

Zaprenumeruj juz dziś! Zamknij