Mapa marzeń i koło życia

Wśród wielu odmian popularnego współcześnie coachingu, czyli najprościej mówiąc sztuki osiągania swoich celów i spełniania marzeń, dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi, ćwiczeń, pytań, istnieje też gałąź tzw. coachingu chrześcijańskiego, który pomaga poszczególnym osobom czy grupom znaleźć się w miejscu zamierzonym przez Boga i wypełniać Jego wolę.

Łańcuch do Serca Matki

Podziwiamy Niepokalaną i pragniemy Jej opieki – to naturalne, tak samo czuli święci, oczekiwali Jej pomocy, siły i mądrości i zostali wysłuchani. Możemy uczyć się od nich, jak korzystać z łask i obecności Maryi. Św. Urszula Ledóchowska, trzymając się blisko Matki Bożej, przeżyła szczęśliwe życie, choć niełatwe życie, i została wielką świętą.

Zaprenumeruj juz dziś! Zamknij