Ratunek dla świata (2)

Maryja zachęca, a właściwie wzywa nas do pokuty. Powinniśmy podejmować dodatkowe trudy i wyrzeczenia jako czyny pokutne za naszych braci. Nie jest to łatwe wezwanie, nawet Apostołowie nie rozumieli tego, pamiętamy, jak Piotr chciał odwieść Jezusa od ukrzyżowania (por. Mt 16,22).

Arcydzieło Bożej mocy

Piękno przyciąga wzrok, zachwyca. Chcemy podejść bliżej do Niepokalanej, by Ją podziwiać i cieszyć się Jej obecnością i siłą. Bł. Marcelina Darowska chciała jeszcze więcej: zbliżyć się do Niej, uczyć się od najlepszej Przewodniczki, jak być blisko Boga – jak być tak promienną, radosną, spokojną, mocną jak Ona. Czy można uczyć się od Nieskalanej?

Życie z przesłaniem

„Pamiętaj, że o wartości człowieka stanowi w pierwszym rzędzie jego charakter, musisz go szkolić drogą wyrzeczeń. Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, prawdomówność, godność osobista (…). Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu (…). Katolik to nie niedołęga, ale zdolny i przedsiębiorczy walczący ze złem” (Ł. Ciepliński).

Zaprenumeruj juz dziś! Zamknij