• RM 2/2014
    RM 2/2014

RM 2 (40) 2014

Maryja!

Radość i smutek – dwa stany, które towarzyszą człowiekowi od najwcześniejszych lat przez całe życie. Potwierdza to dobitnie Liturgia Kościoła.

W marcu rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu, czas nawrócenia, pokuty, refleksji, a już w drugiej połowie kwietnia będziemy się cieszyć radością zmartwychwstania Jezusa. Jak zrozumieć ten bodaj największy paradoks chrześcijaństwa: jako drogę do szczęścia wskazuje człowiekowi Krzyż, który – jak pisze św. Paweł w liście – dla jednych jest głupstwem, dla innych zgorszeniem?

Mimo wszystko chrześcijanin to człowiek radosny, szczęśliwy. Źródłem tego szczęścia jest przyjaźń z Chrystusem i głoszenie Ewangelii, o czym przypomina nam Ojciec Święty Franciszek w adhortacji o radości. Papież podkreśla, że drogą do prawdziwego szczęścia jest właśnie droga Błogosławieństw. 

W orędziu, które kieruje do młodych na Światowy Dzień Młodzieży 2014, czytamy: „Miejcie odwagę iść pod prąd. Miejcie odwagę prawdziwego szczęścia! Powiedzcie «nie» kulturze tego, co tymczasowe, powierzchowności i odrzucenia, która uważa, że nie jesteście w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności i zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami życia!”.

Jezus nazywa błogosławionymi tych, którzy się smucą. Jak to rozumieć? Czy da się pogodzić te dwie skrajne postawy: smutku i szczęścia? Autorzy artykułów i świadectw, które przeczytacie w tym numerze, podjęli trud, żeby zgłębić ten problem. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w tworzenie „Rycerza”, i zachęcam do tego tych, którzy się wahają. Nie potrzebujemy mentorów, ale świadków. Każdy głos młodego człowieka jest bardzo ważny.

Takim wyjątkowym świadkiem, który czerpał radość z tajemnicy Krzyża, jest dla nas Jan Paweł II, od 27 kwietnia święty! Jemu też szczególnie poświęcamy ten numer pisma. Trwajmy więc w dziękczynieniu za wielkie rzeczy, jakie w naszym życiu czyni Bóg przez Niepokalaną.

Wasz brat w Niepokalanej, Karol