Młodzi o wierze

Młodzi - młodym

Ktoś czeka na Twoje świadectwo... Napisz, jak przeżywasz swoją wiarę, kim jest dla Ciebie Bóg, kim Niepokalana i inni święci. Niech inni się dowiedzą od Ciebie, jak warto wierzyć. Pisz na adres swiadectwo@rycerzmlodych.pl

 • "A kto jest moim bliźnim?" (Łk 10,29)

  Każdy z nas musi wybrać w sposób wolny i odpowiedzialny drogę, którą będzie zdążał do nieba. A mówiąc jeszcze dokładniej, każdy z nas musi odczytać, jaką drogę, czyli jakie powołanie, wybrał dla niego Bóg.

 • Bliskość i ciepło

  Byłem wychowywany w atmosferze "maryjnej". W moim domu rodzinnym codziennie odmawiano różaniec. Jednak świadomie oddałem się Maryi, kiedy poszedłem do zakonu. Będąc w nowicjacie, wstąpiłem do Rycerstwa Niepokalanej. Było to 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia.

 • Dlaczego noszę krzyż?

  Artykuł napisany przez dziewczęta biorące udział w rekolekcjach maryjnych (Strachocina 17-20 lutego 2010 r.)

 • Dziękuję Ci, Mamo!

  W Wielką Sobotę, w kościele przyszła mi myśl, żeby złożyć świadectwo. I tak właśnie napisałam o tym, co wydarzyło się w moim sercu dzięki Mamie niebieskiej.

 • Młodzi, którzy zaufali...

  Mam na imię Ada. Mam 14 lat. Pochodzę z Mysłowic z rodziny katolickiej. Wychowuję się w rodzinie wielodzietnej.

 • Niepokalana zatroskana o życie

  ...Przez ten krótki czas każda z nas zbliżyła się do Niepokalanej, oddała Jej całe swoje serce i duszę.

 • Pamiętam...

 • Pomoc w dźwiganiu krzyża

  Pragnę podzielić się swoim "doświadczeniem" sakramentu namaszczenia chorych.

 • Powołanie w powołaniu

  Kilka lat jestem w zakonie. Niedawno otrzymałem tę wielką łaskę powołania. Muszę powiedzieć, że wciąż jestem na drodze odkrywania swojego powołania i odkrywania powołania - w powołaniu.

 • Straż przednia

  Na mnie też przychodzą takie momenty, kiedy trudno mi dostrzec sens życia. Wtedy uzmysławiam sobie, że moją misją jest nawracanie drugiego człowieka, który się nie nawróci, jeśli nie będzie miał przykładu. Ja także staram się pomagać innym ludziom na tyle, na ile mogę, aby pogłębili swoją wiarę, nie patrząc na to, że siedzą na wózku.

 • Wierni Duchowi i sobie

  Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Bóg nam błogosławi za to, że byliśmy Jemu wierni i staraliśmy się żyć według Jego zasad.