• RM 6/2010
    RM 6/2010

RM 6 (20) 2010

Temat numeru

Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, s. 4
Dużymi krokami zbliżają się Światowe Dni Młodzieży. Zaproszenie skierował do młodych sam Ojciec Święty.

Świadectwo

Pragnienie Boga, s. 7

Szansa na niebo, s. 8
Co działo się na IX Zjeździe MRRN?

Wiara wymaga zaufania, s. 9

Rozmowa

Potrzebuję pomocy (1), s. 9/15
Istnieje zło w postaci osobowej - szatan. Zagrożenie jest więc realne dla każdego.

Błękitne strony

Camino z Niepokalaną (2), s. 11

Świadek miłości, s. 12

Kalendarz Maksa

Miłość & odpowiedzialność

Jezus wyzwala, s. 16

Świadkowie wiary

Pan patrzy na serce, s. 17
Biblia potwierdza, że prosta wiara pozwala powrócić do Boga ze ścieżki grzechu

Wiem, dokąd idę

Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna, s. 19

Etos rycerski

Warsztaty literackie, s. 20

Wrzuć na luz, s. 21