Spotkanie ze Słowem: marzec-kwiecień 2017

Miesiące marzec i kwiecień są przesiąknięte bardzo ważnymi wydarzeniami dla nas wszystkich. Już od pierwszego dnia marca przygotowujemy się na zbawcze dzieła Jezusa Chrystusa. Niech słowa, które usłyszymy pierwszego dnia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, staną się dla nas inspiracją na dalsze życie.5 marca

Dzisiejsza Liturgia Słowa zwraca naszą uwagę na istnienie dobra i zła. W Księdze Rodzaju widzimy zapędy człowieka zwiedzionego, aby poznać dobro i zło z pominięciem Boga, Jezusa Chrystusa, który uczy nas, jak zwyciężać pokusy. Jak więc chcesz pokonywać szatana? W pojedynkę czy dzięki łasce Jezusa Chrystusa?
12 marca Często słuchamy muzyki, gwaru galerii handlowej, odgłosu silników nowoczesnych aut… A może czas to zostawić i wejść z Jezusem na górę, aby wraz z Piotrem, Jakubem i Janem usłyszeć głos Boga „To jest mój Syn umiłowany (…) Jego słuchajcie”.

19 marca

„On prawdziwie jest Zbawicielem świata”. Być może pomijasz ten fakt i jak Izraelici na pustyni kłócisz się z Bogiem, pytając: „Czy po to wyprowadziłeś nas z Egip-
tu (…)?”. A Bóg…, czy to wyprowadzając cię z twoich problemów, czy też dając ci ciężkie doświadczenie, doskonale wie, po co to robi.

25 marca

Zwiastowanie – dzień, kiedy do Maryi przychodzi anioł Gabriel, aby powiedzieć Jej, że pocznie Jezusa. Czy pamiętasz jeszcze o tym, że Bóg dla ciebie również przeznaczył anioła? Tak, twój Anioł Stróż czeka, aż powiesz mu, że potrzebujesz jego pomocy, aby wskazywał ci drogę do Stwórcy.

26 marca

Na otaczających nas ludzi możemy patrzeć w dwojaki sposób: z perspektywy ludzkiej i z perspektywy Jezusa. Przed pierwszą postawą Bóg ostrzega Samuela, mówiąc „(…) nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg”. Drugie spojrzenie, spojrzenie Jezusa – to spojrzenie Miłości i obdarowywanie nią – jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty – „mimo wszystko”.

2 kwietnia

Można się zastanawiać, z jakiego powodu Bóg chce nas wydobywać z grobów naszych słabości i grzechów. Odpowiedzią są słowa przekazane przez Jana Ewangelistę, który stwierdza: „A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza”. Jesteś przyjacielem Jezusa On cię miłuje do tego stopnia, że chce cię wydobywać z twojego grobu. Uwierz Mu, a wówczas stojący obok rzekną także o tobie: „Oto, jak go miłował”.

9 kwietnia

Jak długo potrafisz zachwycać się Panem i krzyczeć: „Hosanna”? Może czas zastanowić się i stwierdzić, że potrzebujesz jeszcze czegoś więcej, a mianowicie pokory, która pokaże ci to, co wiedział prorok Izajasz, że to Pan pobudza jego ucho, aby umiał słuchać tak, jak chce On – Jezus.

16 kwietnia

Ostatnia Wieczerza, męka, śmierć, złożenie do grobu… Bezsens, beznadzieja, Pan umarł! Zastanawiałeś się, po co to wszystko? Może najwyższy czas, aby dostrzec, że przecież Jezus zmartwychwstał i pójść, aby głosić: „Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!”.

23 kwietnia

Trwaj dzisiaj w dziękczynieniu za Miłosierdzie Pana i pamiętaj: „Zmartwychwstał Pan i żyje dziś”, nie umrzesz, nawet gdy przyjdzie ci doświadczyć zwątpienia i niewiary jak św. Tomaszowi. Jezus dzisiaj mówi do ciebie, że jesteś posłany, aby głosić to, że On Zmartwychwstał!

30 kwietnia

O czym rozmawiasz? Czy potrafisz z rodzicami, rodzeństwem, znajomymi rozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło, jak uczniowie w Emaus? I wcale nie musisz natychmiast wszystkiego rozumieć. Rozmawiaj o Jezusie, a On sam stanie przy tobie, aby ci wszystko wyjaśnić, abyś poznał Go przy łamaniu chleba, na Eucharystii.

O. Kajetan
cysters z Wąchocka

RM 2/2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zaprenumeruj juz dziś! Zamknij