Spotkanie ze Słowem: styczeń-luty 2017

Nasze rozważania będą miały charakter zadań na dany tydzień, który oczywiście powinien przeciągnąć się na dalsze nasze życie. Czy chcesz się dać zaprosić na spotkanie z Jezusem i starać się zmienić swoje serce, aby zauważyć, że On – Jezus je zmienia? Jeśli tak, wejdź z Nim w relację i jak Maryja podążaj za Jego głosem, „bo słodki jest Twój głos…” – głos Jezusa.

8 stycznia Jan Chrzciciel udzielał chrztu nawrócenia. Jezus Chrystus proponuje ci nowe życie, a więc chrzest nowego życia. Czy chcesz, aby Jezus udzielił ci Nowego Życia, dając nowe serce i Ducha Świętego?

15 stycznia Masz dwie drogi wyboru. Pierwsza – „przewyższyć godnością Jezusa”, chcąc stać się panem swojego życia. Druga to ta, którą proponuje ci Ewangelia. Dokładniej ukazuje ją wielki prorok Jan Chrzciciel. Chodzi o to, aby pozwolić, by to Jezus przewyższył godnością ciebie, stając się twoim Panem, ponieważ przyszedł objawić się tobie! Co wybierasz?

22 stycznia Jaka jest twoja reakcja na słowa Jezusa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo Niebieskie”? Czy odpowiadasz tak jak Jan i Jakub – natychmiast, czy może ociągasz się?

25 stycznia Głosić Ewangelię nie jest łatwo. Czy na pewno? Dziś szczególnie przyjrzyjmy się osobie św. Pawła. Uczmy się od Niego słów skierowanych przez Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

29 stycznia Błogosławieni znaczy szczęśliwi. Czy podobnie jak uczniowie siadasz u stóp Pana i słyszysz delikatne wołanie: „Szczęśliwi…”, czy może siedzisz zbyt daleko i jesteś zagłuszony przez szum wiatru lub tłum gadatliwych przekupniów?

2 lutego W proroctwie Symeona ujawnia się związek Matki z Synem. Cierpienia Syna – Jezusa, będą również cierpieniami Matki – Maryi. Ich jedność i miłość jest doskonała. A jaka jest nasza relacja z rodzicami? Dzisiaj jest właściwy czas, aby podziękować rodzicom za wychowanie i cierpienia, których często doświadczali z naszej winy…

5 lutego Jezus mówi ci dzisiaj, że jesteś solą ziemi i światłem świata. Nie bój się więc świecić znajomością Jezusa, przykładem dobrego wychowania. Stawaj się solą, która daje smak temu, że dzisiaj można inaczej – z Jezusem!

12 lutego Jak jest usposobione twoje serce do bliźnich? Widząc ich błędy, próbujesz ich osądzić, czy raczej pomóc im? W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca naszą uwagę na nastawienie naszego serca, a nie tylko na zewnętrzne zachowanie. Popracuj nad łagodnością i spojrzeniem z perspektywy Miłości na swoich bliźnich. Zmieniaj swoje serce przez kontakt z Panem, abyś widział w każdym człowieku Jego – Jezusa obraz, nie zaś obraz grzechu.

19 lutego Podniesiona poprzeczka! Miłuj wszystkich! I pamiętaj, że nie ma to być miłość w twoim rozumieniu, ale taka, jak ją rozumie Jezus, czyli ofiarna. Taka, jaką On nas umiłował – aż po krzyż.

Miłość wymaga od nas ofiary i zaparcia się samego siebie. Czy jesteś już gotowy na taką Miłość? Jeśli tak, uklęknij i pomódl się za swojego nieprzyjaciela, a w czasie najbliższego spotkania spróbuj (jeśli to możliwe) porozmawiać z nim.

26 lutego Dokąd biegniesz? Ubrać się? Najeść? Zatrzymaj się i zachwyć Bożymi dziełami, jakich On dokonuje w twoim życiu. Popatrz na lilię, drzewa, gwiazdy. To wszystko zostało stworzone dla ciebie. Czyż nie jest to piękne? Zachwyć się dziś prostotą stworzeń Pana i staraj się je dostrzegać w codziennym życiu. A gdy się tego nauczysz, pokaż innym, jak pięknym stworzył świat Pan dla nas…

O. Kajetan
cysters z Wąchocka

RM 1/2017

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Zaprenumeruj juz dziś! Zamknij